Formació personalitzada

Aprendre és entendre

Núria Sànchez

Tenim una màxima, fer les coses amb sentit. Per a nosaltres la formació té sentit si acompanya, transforma i ajuda a oferir solucions. Avui en dia on amb menys d'un segon tens a l'abast tanta informació com el buscador Google et vulgui donar; la formació no es pot quedar només en un traspàs de coneixements teòrics.

I acompanyar-te en la transformació, a repensar-te i a buscar solucions, ens dóna sentit com a equip de treball. Per aquest motiu les nostres formacions sempre són fetes a mida, amb una prèvia reunió per a la detecció de necessitats que facilitin aquesta reflexió, aquesta cerca d'oportunitats.

L'aprenentatge i sobretot el fet de generar canvis en les persones, necessita d'emoció. I aquestes, les aconseguim coneixent a les persones. Creiem que tot i que els temes poden ser els mateixos, les persones i les entitats som úniques.

Acompanyem mitjançant la formació en:

* Entendre la nostra comunicació i fer-la més efectiva teixint vincles estables i col·laboratius mitjançant la comunicació no violenta de Marshall Roserberg.

* Conviure en la diversitat i el respecte fa que les persones, els equips i les entitats s'enfoquin en solucions i no en justificacions o culpabilitats. Resolució positiva i adequada de conflictes, ambients de treball col·laboratius, assertivitat, escolta, empatia i autoempatia.

* Planificació centrada en la persona en l'àmbit empresarial. Mitjançant el nostre Projecte Human, acompanyem a les entitats en la transformació cap a equips autogestionats, responsabilitzacions individuals, lideratge i presa de decisions compatida.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram