( Jo decideixo, jo resolc )

Intervenció en la gestió i capacitació per a la resolució de conflictes i incorporació de mecanismes a les entitats que facin prevenció i transformació dels conflictes. Programa específic per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental i per als professionals de la mediació.

Col·lectiu al que s’adreça:

Professionals de la mediació, professionals de suport i persones amb discapacitat intel·lectual i/o transtorn mental.

Necessitats que vol cobrir:

  •  Accessibilitat universal

   Com?

Formació específica per als professionals de la resolució de conflictes en la intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

  • Coneixement

   Com?

Difusió dels mecanismes de la resolució adequada dels conflictes i la incorporació dels sistemes alternatius per a la gestió del conflicte i l’adaptació del mateix a estàndard d’accessibilitat cognitiva

Professionals que el gestionen

Professionals de la mediació amb experiència en el treball de suport a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Les nostres formacions de base son el treball social, la psicologia i el dret.

Seccions

  • Servei especialitzat en transformació de conflictes amb persones amb necessitats intel·lectuals específiques.

    Qui el presta?

Professionals de la mediació amb experiència en el treball de suport a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Les nostres formacions de base son el treball social, la psicologia i el dret.

    Com es presta?

Treballem molt el disseny del procés per cadascuna de les nostres actuacions en funció de les necessitats particulars de les persones implicades. Igual que no hi ha dues persones iguals tampoc hi ha dos conflictes iguals, som totalment flexibles i pluridisciplinars, ja que això ens facilita l'èxit en les nostres intervencions. La nostra proposta és poder fer que tots aquests recursos siguin adaptats, no des d'un vessant físic, sinó anar més enllà i parlar de l'accessibilitat social i cognitiva molt necessària en casos de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

    Resum de les actuacions

Coneixement de la situació, avaluació de les necessitats, anàlisis de tipus de professionals i tipus d'intervencions, proposta als implicats, acord de l'actuació, execució, anàlisis de possibles focus de rebrot del conflicte, pedagogia i prevenció.

   Quan es necessari accedir? 

1- Situacions englobades en el concepte de conflictes en espais de convivència, totes aquelles circunstàncies en les que hi ha una relació continuada en el temps amb o sense vincles afectius i on es necesari que la convivència es mantingui en el temps.

2- Quan es necessaria una actuació especialitzada sigui per les capacitats cognitives i/o comunicatives de les persones o per la temàtica del conflicte.

3- Quan les conseqüències del conflicte podrien comportar problemàtiques judicials. El sistema judicial actual no esta preparat per una atenció de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

  • Formació

Punt clau del projecte pel que fa a la prevenció. Aquesta formació està orientada als diferents protagonistes del projecte, podem dir que tenim dues línies:

1- Per professionals de la mediació on es donen a conèixer les característiques cognitives de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental que poden influenciar en el procés.

2- Per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, on es transmet la cultura de pau, es facilita la connexió amb les nostres pròpies necessitats i s’aborden diferents estratègies per entendre el conflicte i fer prevenció.

  • Investigació

    Les línees d’investigació volen donar resposta a:

1- Eines que facilitin la comunicació entre les parts.

2- Protocols d’actuació de tots els agents socials en situacions d’alta conflictivitat.

 

Consulta el que faig

Human

Cultura organitzacional

Aripso

Avaluació integral de riscos psicosocials

Mediació i diversitat

Resolució de conflictes inclusiu

dialogar, intercanviar, crèixer

(dic)

Segueix-nos

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram