Projecte Human

Programa OCP

Núria Sànchez

Fidels a la nostra missió d’investigació durant el 2020 tenim l’objectiu de fer una prova pilot amb la implementació de la planificació centrada en la persona en les estructures de suport de centres especials de treball de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Amb metodologia ja provada i amb la supervisió de persones externes a l’entitat amb contrastada experiència en el món empresarial com K2K amb Koldo Saratxaga qui dissenya organitzacions humanes, vivibles, adaptables i eficients i el seu equip NER.
  • Aquest projecte tindrà tres fases:

Continguts

Primera

Acord de la participació de manera consensuada amb tots els participants, anàlisi de la situació de partida amb la utilització del primer test inclusiu creat per estudiar els factors psicosocials i la planificació.

Segona

Implementació de les accions necessàries per la transformació que permetin el màxim desenvolupament del potencial de les persones i seguiment.

Tercera

Anàlisi i avaluació dels resultats

  • La dedicació prevista per part nostre serà de 8 hores setmanals presencials i 8 hores més de gestions no presencials i un equip de tres persones. L’abast de la implementació el decidirà l’entitat.
  • Un projecte incloent que implica a totes les persones de l'organització i fa de la seva diversitat un valor per sumar. Un projecte que busca suscitar la il·lusió i la passió de les persones, per tal de promoure en elles la creativitat, i que aconsegueixin donar-los espais de llibertat per sentir el projecte com a propi. Un model que és el resultat de la superació d'un repte apassionant.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram