Espai d'investigació aplicada

El propòsit és trobar solucions a problemes immediats als que s’enfronten una societat  i/o organització, generant coneixement  i realitzar-los en la pràctica escoltant a les persones que en formen part, amb una mirada integral del ésser humà.

I + D + I

Resultat investigació sobre els mecanisme de medició dels riscos psicosocials en l'àmbit laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Resultat de la investigació sobre nous estils organitzacionals en l'àmbit del tercer sector.

Resultat de la investigació sobre la  incorporació de  mecanismes de prevenció, gestió i resolució de conflictes. 

Resultat investigació sobre l'adequació dels sistemes de resolució de conflictes en l'ambit de la discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

(dic)

Segueix-nos

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram