(Estar i ser al costat
de les persones)

Oferim la possibilitat d’acompanyar a les persones i les organitzacions en el camí cap el seu propòsit, amb els recursos fruits de les nostres investigacions

Acompanyar

Acompanyo des de creure en la unicitat de les persones i les organitzacions. Aquí no trobaràs programes preestablerts per situacions predefinides. 

T’ofereixo fer aquest exercici i que tu mateix puguis reconèixer la necessitat d’acompanyament i passis a l’acció.

Et puc acompanyar si...

Idees que et poden orientar cap a veure la necessitat d'acompanyament

Els factors poden ser molts: complexitat del moment, conflictes anteriors no resolts entre persones o departaments, compromís en la presa de decisions, falta de cohesió de l’equip, etc.

Les decisions que no es prenen per consens es prenen per imposició (sigui aquesta tàcita o no) l’efectivitat de l’acord serà molt baixa a llarg termini, sempre trobarà opositors directes o indirectes

La convivència en aquests entorns és complicada, ja que tant si ets líder com si no sempre hi haurà un problema de reconeixement, sigui perquè mai lidero sigui perquè sempre em toca a mi perquè els altres no volen o no en saben…

S’estableixen lluites de poder, la lluita és el reconeixement del càrrec jeràrquicament superior

Es generen situacions de faltes de confiança, transparència i compromís. Normalment per por a ser jutjat

Les organitzacions són sistemes vius complexos, no difícils, que quan formes part és difícil veure quines interaccions estan provocant la no facilitat del sistema

Les persones no són éssers amb la capacitat de dividir la racionalitat de l’emocionalitat, l’ésser humà és un i això provoca que el component emocional s’hagi de tenir present en el dia a dia de les organitzacions

El propòsit més enllà de la missió i la visió és allò que aglutina i dóna coherència en la manera de fer i prendre decisions i s’ha de tenir mecanismes per mantenir-ho viu

La formació dóna coneixements i les metodologies donen eines però per funcionar i aconseguir objectius s’han de treballar les persones i posar-les al centre

Posa't en contacte, creem conjuntament, eficaç i possible​!

dialogar, intercanviar, crèixer