(Espai d'investigació aplicada)

El propòsit és trobar solucions a problemes immediats als que s’enfronten una societat  i/o organització, generant coneixement  i realitzar-los en la pràctica escoltant a les persones que en formen part, amb una mirada integral del ésser humà.

I+D+I

Laboratori

Mètode Aripso

Resultat investigació sobre els mecanisme de medició dels riscos psicosocials en l'àmbit laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Procés Human

Resultat de la investigació sobre nous estils organitzacionals en l'àmbit del tercer sector.

Jo decideixo, jo resolc

Resultat de la investigació sobre la  incorporació de  mecanismes de prevenció, gestió i resolució de conflictes. 

Mediació i diversitat

Resultat investigació sobre l'adequació dels sistemes de resolució de conflictes en l'ambit de la discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

dialogar, intercanviar, crèixer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram