Mediació i confinament dels nens

Consuta a nuria@adic.cat / Mail Gencat:  centremediacio.dj@gencat.cat

Núria Sànchez

Estem en un moment de tensió emocional alta, de canvi d'estil de vida i d'incertesa. Ara més que mai necessitem tenir claredat sobre com actuar, la claredat ens donarà seguretat i amb ella la calma necessària.

Situacions excepcionals requereixen mesures excepcionals i això és el que ha passat amb l'estat d'alarma.

Volem aportar una mica de llum en les diferents situacions que podeu estar vivint encara que som conscients que la casuística és gran i que sempre ens podrem deixar alguna cosa sense recollir. Per a aquests casos teniu el nostre contacte i ens comprometem a donar resposta a la vostra situació puntual.

Segons el decret de l'estat d'alerta i el Consell General del Poder Judicial aquesta situació no canvia la situació de les famílies separades respecte als seus fills, encara que la cúpula judicial adverteix que “la necessitat de preservar la salut dels fills i dels progenitors pot imposar, segons les circumstàncies, la modulació o la modificació del règim de custòdia i visites”. És a dir que el pare o la mare podran traslladar als fills d'un domicili a un altre, encara que evitant exposar-los a possibles contagis, així que en cas dde diagnòstic o de sospita el intercanvi no es faria.

En el cas de viure en la Conca d'Òdena, a causa del confinament, si el custodi viu fora de la zona confinada i el menor està en la zona confinada no es podrà fer l'intercanvi de la mateixa manera si el menor està fora de la zona confinada no podrà entrar a causa del confinament.

Una vegada explicada la norma general som conscients que poden sorgir mals entesos o situacions tibants entre els progenitors per a això com a professionals de la mediació us volem recordar que un acord sempre serà beneficiós per a tots i sobretot per als menors, també som conscients que no sempre és fàcil fer-ho sols per això us posem les dades de contacte del centre de mediació de dret privat de la Generalitat de Catalunya i la informació sobre en què consisteix la mediació per si no la coneixeu, és un recurs molt útil per a la vostra convivència.

Així i tot,  avancem un pas més i anem a fer de la planificació centrada en la persona l’eix d'estructura perquè serà aquest el que aporti valor, enfoqui a l'entitat cap a entorns saludables psicològicament i econòmicament.

Contacte Gencat

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/

Actualment no atenen telefònicament però la sol·licitud és pot fer via mail i les mediacions les farien nostaltres on-line.

Mail: centremediacio.dj@gencat.cat

No deixem que una situació puntual afecti a la resta de la nostra vida!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram