(Human)

Procés per acompanyar en la creació o en la transformació d’organitzacions que volen tenir una cultura organitzacional centrada en les persones 

Procés

La historia que va crear la necessitat

El neguit va sorgir d’estar en contacte amb la realitat del dia a dia de les organitzacions i trobar persones desvinculades emocionalment de les organitzacions on treballen i organitzacions perseguint trobar solucions per generar connexions i solucions per pal·liar els efectes d’aquestes desconnexions sense èxit.

Alguns d’aquestes efectes tenen conseqüències com conflictes entre departaments i persones, falta de coordinació i comunicació, absentismes, augment dels accidents laborals, presentisme, baixa vinculació al propòsit, baixa innovació i adaptabilitat, fuites de talent, etc.

Sabíem que alguna cosa estava fallant perquè les voluntats sempre eren bones però no hi havia resultats eficients i perdurables en el temps. Trobar el que fallava i trobar solucions va ser la nostra motivació a inicis del 2017.

El resultat

Resumint molt el resultat de la investigació va ser; la dificultat mai són les persones, elles es poden veure i ser vistes com a part del problema però en realitat són tota la solució. Quan la persona esta situada al centre de l’estructura de l’organització, amb uns valors que parteixin de l’autogestió, la transparència, la coherència, la confiança i la llibertat, amb un propòsit compartit, co-creat i evolutiu, la connexió és immediata i els resultats també.

Aquest tipus de procés és vàlid per a tot tipus d’organitzacions però per aquelles on les persones tenen menys possibilitat de mobilitat laboral on hi han dificultats d’inclusió social, és vital. Dona la casualitat que solen ser organitzacions que per definició la seva missió ja va encarada cap a la qualitat de vida de les persones però el dia a dia fa difícil aquesta fita amb la fita de sostenibilitat e independència financera. 

Com ser oportunitat i sostenibles? Procés Human és una solució

Objectius

  • Crear i connectar les persones en un propòsit comú 
  • Reconèixer i aflorar les capacitats i les oportunitats de les persones i de les organitzacions 
  • Crear entorns que generin plenitud en la persona on pugui ser ella mateixa i es respecti la diversitat com a valor d’abundància 
  • Generar vincles per l’adaptació als canvis socio-econòmics amb agilitat de l’organització

Destinataris

  • Totes les organitzacions que vulguin posar a la persona al centre i evolucionar cap a un nou estil de cultura organitzacional

Fases

  • Human es definieix com a procés ja que es adaptatiu a la realitat de les persones i de les organitzacions però podem identificar tres moments

Oportunitat 20/21

Durant el 2020 i 2021 estarem creant l’oportunitat de participar en un projecte pilot per validar el procés Human com a possibilitat als centres especials de treball per persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Si la teva organització reuneix les condicions podríeu participar, hi ha una part subvencionada. Posa’t en contacte.

Testimonis

Consulta que més puc aportar

Human

Cultura organitzacional

Aripso

Avaluació integral de riscos psicosocials

Mediació i diversitat

Servei de mediació

Cercle

Autogestió i lideratge pre i adolescents

dialogar, intercanviar, crèixer