( )

Procés per acompanyar en la creació o en la transformació d'organitzacions que volen tenir una cultura i una planificació centrades en les persones 

La historia que va crear la necessitat

El neguit va sorgir d'estar en contacte amb la realitat del dia a dia de les organitzacions i trobar persones desvinculades emocionalment de les organitzacions on treballen i organitzacions perseguint trobar solucions per generar connexions i solucions per pal·liar els efectes d'aquestes desconnexions sense èxit.

Alguns d'aquestes efectes tenen conseqüències com conflictes entre departaments i persones, falta de coordinació i comunicació, absentismes, augment dels accidents laborals, presentisme, baixa vinculació al propòsit, baixa innovació i adaptabilitat, fuites de talent, etc.

Sabíem que alguna cosa estava fallant perquè les voluntats sempre eren bones però no hi havia resultats eficients i perdurables en el temps. Trobar el que fallava i trobar solucions va ser la nostra motivació a inicis del 2017.

Resumint molt el resultat de la investigació va ser; la dificultat mai són les persones, elles es poden veure i ser vistes com a part del problema però en realitat són tota la solució. Quan la persona esta situada al centre de l'estructura de l'organització, amb uns valors que parteixin de l'autogestió, la transparència, la coherència, la confiança i la llibertat, amb un propòsit compartit, co-creat i evolutiu, la connexió és immediata i els resultats també.

Aquest tipus de procés és vàlid per a tot tipus d'organitzacions però per aquelles on les persones tenen menys possibilitat de mobilitat laboral on hi han dificultats d'inclusió social, és vital. Dona la casualitat que solen ser organitzacions que per definició la seva missió ja va encarada cap a la qualitat de vida de les persones però el dia a dia fa difícil aquesta fita amb la fita de sostenibilitat e independència financera. 

Com ser oportunitat i sostenibles? Procés Human és una solució

Objectius

  • Crear i connectar les persones en un propòsit comú 
  • Reconèixer i aflorar les capacitats i les oportunitats de les persones i de les organitzacions 
  • Crear entorns que generin plenitud en la persona on pugui ser ella mateixa i es respecti la diversitat com a valor d'abundància 
  • Generar vincles per l’adaptació als canvis socio-econòmics amb agilitat de l'organització

Destinataris

Totes les organitzacions que vulguin posar a la persona al centre i evolucionar cap a un nou estil de cultura organitzacional

Fases

Human es definieix com a procés ja que es adaptatiu a la realitat de les persones i de les organitzacions però podem identificar tres moments

Es treballa la voluntat i l'acord de participació de tota l'organització inclosa la propietat.

S'escolten les necessitats no cobertes i els possibles conflictes i/o dificultats de totes les persones.

S'identifiquen el processos incompatibles amb la nova cultura organitzacional

Es treballa amb les persones la resolució de situacions que no deixen avançar cap al nou estil d'organització.

Es fan formacions sobre les softs skills necessàries.

Es co-crea la implementació de l'autogestió i els valors de la nova cultura.

S'acompanya en la implementació de la nova estructura i de les incidències que hi puguin sorgir fins a arribar a la integració de l'estil, els processos i el posicionament necessari per seguir en connexió amb les persones al centre

Preguntes

Actualment estem treballant amb dues organitzacions i en la nostra recerca hem conegut moltes més si tens dubtes al Bitàkora nostre podràs trobar més articles d'informació, experiències i ens pots enviar un mail directament o trucar  amb aquests botons

OPORTUNITAT Durant el 2020 i 2021 estarem creant la possibilitat de participar en un projecte pilot per validar el procés Human com a possibilitat als centres especials de treball per persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Si la teva organització reuneix les condicions podríeu participar, hi ha una part subvencionada. Posa't en contacte.

Consulta el que aporto

Human

Cultura organitzacional

Mediació i diversitat

Resolució de conflictes inclusiu

dialogar, intercanviar, crèixer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram